New director, new blinds

I am burrying bottles at the beach of Scheveningen with messages for the future.

If human civilisation develops in stable manner, perhaps not with 3% but 0.3% economic growth, then in the year 2345 the economic level would be 1.003^(2345-2013) = 2.7 as much as today. People aren’t likely to notice the difference. My impression is that there will be digital, nano, and bio revolutions to the (non-) human body and society. People and sentinel robots might be too involved to notice the difference nevertheless.

The point remains that a new director at the Dutch Central Planning Bureau (CPB) in the year 2345 might not be much concerned by a letter of a former employee of 1982-1991 about a new economic analysis. The new director in 2013 doesn’t care and it is hard to imagine that successors will do so. How many bottles do I need to dispatch to which distant future ?

At the time of Chaucer (1343-1400) the Dutch and Anglo-Saxons could fairly understand each other. When Chaucer wrote about a knight, he pronounced the k, and the Dutch understood knecht, which is still a modern Dutch word for a servant for some lord. Six hundred years later we need professional translators who are aware of the k problem. Modern computers help close the gap again and they might get increasinly better (until they refuse to be our servants). I might help readers to translate my communication with the new CPB director. But this is a tricky exercise. Some subtle elements of Dutch culture are rather difficult to transfer (and might no longer exist in 2345).

The new CPB director has no background in economic science. She is an economist who worked in the government bureaucracy only. This is like president Obama appointing someone to the chair of the Council of Economic Advisors who has no background in economic science either. Some Dutch professors of economics protested to this appointment but have turned silent. In my view, the Dutch cabinet of ministers abuses its power of appointment, so my protest is permanent.

There exists a particular Dutch culture of talking with each other. A protestant might meet a catholic and they might hate each other’s guts and pray in church for eternal damnation, but they would smile with some bitterness, and agree to repair the dike to reduce the risk of flooding.  When a protestant (catholic) son and catholic (protestant) daughter fall in love, their parents might howl of indignation, but some arrangement is found, so that at least some of the offspring end up in the proper church. A recent example are the protestant King and his catholic Queen.

Thus, when the new director of the Dutch CPB refuses to talk with me then this is serious.

The general message of this weblog is that the Dutch are not as tolerant and free-minded as the world thinks they are. The particular Dutch culture of talking with each other might be seen as fitting with that image of tolerance. Perhaps my message doesn’t seem so consistent but I still think that it is. Another Dutch habit is to neglect others, like protestants and catholics neglecting each other’s existence, till a problem arises, with the need to talk. Apparently the new director doesn’t see the problem (yet).

Below is the exchange in emails, where I invite the new director of the Dutch CPB to talk with me, and the decline by the directorate secretary. Translate and experience the horror.

Appendix A: Email to Laura van Geest, the new director of the CPB

Date: Mon, 12 Aug 2013
To: Laura van Geest (CPB)
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Verzoek tot een gesprek

Geachte mw. Van Geest,

Nu u bent aangetreden als directeur van het CPB bent u ook verantwoordelijk voor de behandeling vanaf nu van de censuur van de economische wetenschap door de directie van het CPB sinds 1990.

Voor de volledigheid meld ik dat de huidige economische crisis de juistheid van mijn analyse sinds 1990 bevestigt, en dat die analyse wegen biedt om de crisis aan te pakken. Dat er op het CPB geen onderzoek wordt gedaan naar deze bevestiging komt wellicht doordat mijn analyse in de ban is gedaan maar dat zou dus niet juist zijn.

Gaarne verzoek ik u om een gesprek waarin ik u nader kan toelichten over het falen van uw voorgangers Zalm, Don en Teulings t.a.v. de integriteit van de wetenschap. Ongetwijfeld zal uw omgeving en met name de juristen van EZ en BZK u verkeerde informatie geven. Weliswaar heeft de ambtenarenrechter censuur en ontslag toegelaten, maar dat betekent niet dat de ambtenarenrechter voldoende rekening heeft gehouden met de integriteit van de wetenschap.

Hieronder nog delen van enkele emails die ik in verband met uw benoeming aan de onderdirectie zond.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Wetenschappelijk medewerker CPB 1982-1991
Scheveningen
http://thomascool.eu/

[… parts of email …]

Appendix B: Reply by the secretary of the directorate of the CPB

From: “Edwin van de Haar”
To: “Thomas Cool”
Date: 14 Aug 2013
Subject: reactie van het CPB

Geachte heer Cool,
 
Namens mevrouw Van Geest wil ik hierbij laten weten dat zij geen prijs stelt op een gesprek met u. Ook de huidige leiding van het CPB deelt uw interpretatie van de gebeurtenissen die 22 jaar geleden tot uw vertrek bij het CPB hebben geleid in het geheel niet. Noch voelt zij zich geroepen of verplicht u de gelegenheid te geven uw economische opvattingen verder uit te werken. Natuurlijk kunnen wij ons goed voorstellen dat dit voor u heel vervelend is. Dit hebt u de  afgelopen jaren op vele verschillende wijzen aan ons en anderen kenbaar gemaakt. Voor zover daar  aanleiding voor was hebben wij er ook op gereageerd. Dat zullen wij in de toekomst echter niet meer doen, aangezien de verschillen van inzicht tussen u en het CPB onoverbrugbaar en inhoudelijk onveranderd blijken.
 
Namens het CPB wens ik u verder het allerbeste toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Dr Edwin van de Haar
Directiesecreatris CPB

Comments are closed.